Міграція та акумуляція мікроелементів у грунтах м. Києва

Автор(и)

  • Катерина Вовк Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Ukraine
  • Володимир Стадник Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/EHS.2021.232823

Ключові слова:

ґрунт, мікроелементи, органічна речовина, сорбційна ємність, Київ

Анотація

У роботі розглянуто фактори, що впливають на розподіл мікроелементів у ґрунтах, а саме гранулометричний склад, фізико-хімічні властивості ґрунтів та вміст в них органічної речовини. Така інформація надає можливість оцінити міграційну здатність мікроелементів у ґрунтах, допомагає з’ясувати характер забруднення та розробити шляхи реабілітації забруднених територій. Метою даної роботи є визначення характеру розподілу хімічних елементів у компонентах ґрунту та впливу на міграцію металів фізико-хімічних властивостей грунту та вмісту органічної речовини. Грунти відбиралися в межах м. Києва на територіях з різним ступенем техногенного навантаження. Вміст мікроелементів визначався за допомогою ICP-MS аналізу. Встановлено, що досліджувані ґрунти переважно піщаного складу. Концентрація мікроелементів відбувається головним чином у глинистої фракції ґрунту, особливо інтенсивно для міді та цинку. Виключенням є свинець,який найбільше концентрується у алевритовій фракції. Мікроелементи, рухливі в гіпергенних умовах (Ni, Pb, Zn, P, Cr), в основному, адсорбуються грунтовими органічними речовинами. Виявлено, що мінеральна частина ґрунту містить більше Ti, Zr, Nb, які зазвичай входять до складу важкорозчинних акцесорних мінералів. Отже, гумусові компоненти та алюмосилікатні мінерали є основними концентраторами мікроелементів у ґрунтах. Грунти м. Києва характеризуються низьким вмістом органічних речовин. Вони змінюються від кислих (переважно на техногенно забруднених територіях) до нейтральних (Голосіївський парк, автомагістралі). Виявлено, що сорбційні властивості ґрунтів на техногенно забруднених територіях вдвічі менші порівняно з лісопарковими зонами. Все це в поєднанні з низьким вмістом глини і переважно піщаним складом спричиняє низьку здатність грунту виконувати свої санітарні функції.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20