Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Матеріали доповіді, що подаються до розгляду раніше не публікувались і не надсилалося на розгляд до редакцій наукових видань та / або для публікацій у збірках матеріалів наукових заходів.
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Обсяг матеріалів: від 2-х до 6-ти сторінок формату А4.

Керівництво для авторів

 • у роботі мають бути чітко представлені актуальність теми, мета, наукова новизна і суть дослідження, а також відповідні висновки та список використаної літератури;
 • роботи оглядового (реферативного характеру) обов’язково повинні містити актуальність теми, мету здійснення огляду літератури та висновки, що включають рекомендації автора щодо перспектив подальших прикладних досліджень за даною проблематикою;
 • мови публікацій та доповідей: українська або англійська;
 • обсяг матеріалів: від 2-х до 6-ти сторінок формату А4;
 • анотація обсягом не більше 2000 символів з пробілами, українською та англійською мовами;
 • ключові слова обсягом до 10, українською та англійською мовами;
 • шрифт: Times New Roman, 12 пт, інтервал 1.0;
 • береги: нагорі – 25 мм, унизу – 30 мм, зліва – 25 мм, справа – 15 мм.
 • формат файлу: .doc (Ms Word);
 • малюнки, графіки та схеми мають бути вставлені в документ у вигляді графічних об’єктів;
 • формули оформлюються у редакторі MathType Equation;
 • відступ абзацу: 0,6.

Бібліографічні дані розміщують таким чином:

 • Назва роботи – відцентрово, шрифт напівжирний;
 • Ім'я та ПРІЗВИЩЕ (-а) автора (-ів) – відцентрово під назвою роботи, шрифт напівжирний;
 • Назва установи, до якої належить автор, – відцентрово під ПІП, шрифт курсив;
 • поштова адреса установи – відцентрово під назвою, шрифт звичайний;
 • електронна адреса установи – відцентрово під поштовою адресою, шрифт звичайний (для кількох авторів вказується лише одна електронна адреса);
 • текст анотації та ключові слова мовою поданих матеріалів, курсивом.

На окремому аркуші наводять наступну інформацію українською та англійською мовами:

 • назву роботи;
 • ініціали та прізвище (-а) автора (-ів);
 • назву установи, до якої належить автор;
 • ORCID (учасники, які не мають вказаного ідентифікатора можуть безкоштовно оформити його тут);
 • анотацію та ключові слова іншою офіційною мовою конференції.

Увага: матеріали доповідей, оформлені неналежним чином, розглядатись Оргомітетом не будуть!

Приклад оформлення матеріалів можна подивитись тут.

Розділ 1. Загальна екологія

Тематика розділу:

 • популяційна екологія;
 • екологія біогеценозів;
 • урбоекологія;
 • біологічні аспекти охорони рослинного і тваринного світу та відновлення біорозмаїття;
 • біологічні та біохімічні методи екологічного моніторингу, біоіндикація;
 • медична екологія та охорона здоров’я населення.
 • біологічні методи очистки стічних вод;
 • біологічні методи переробки відходів;
 • біологічні методи рекультивації ґрунтів.

Розділ 2. Техноекологія

Тематика розділу:

 • альтернативні енерготехнології;
 • альтернативні види палива;
 • хімічні та фізико-хімічні методи екологічного моніторингу;
 • методи і технології водоочистки та водопідготовкики;
 • технології замкнутого водовикористання у промисловості;
 • методи та технології рекуперації, утилізації та знешкодження газових викидів;
 • методи та технології очищення та рекультивації ґрунтів;
 • методи та технології утилізації та переробки твердих відходів;

Розділ 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки

Тематика розділу:

 • екологічні аспекти сталого розвитку регіонів;
 • екологічні індикатори сталого розвитку;
 • математичне моделювання та прогнозування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
 • проблеми екологічної освіти та виховання;
 • екологічне право;
 • ОВД та екологічний аудит;
 • державне управління в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
 • економіка природокористування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.