Анонси

 • Відкрито реєстрацію учасників ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство»

  2024-03-31

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», що відбудеться в онлайн режимі 23 травня 2024 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

  Читати більше про Відкрито реєстрацію учасників ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство»
 • Приклад оформлення матеріалів конференції

  2023-10-06

  Вимоги до оформлення матеріалів
  - у роботі мають бути чітко представлені актуальність теми, мета, наукова новизна і суть
  дослідження, а також відповідні висновки та список використаної літератури;
  - роботи оглядового (реферативного) характеру обов’язково повинні містити актуальність
  теми, мету здійснення огляду літератури та висновки, що включають рекомендації автора
  щодо перспектив подальших прикладних досліджень за даною проблематикою;
  - обсяг матеріалів: 2 – 6 сторінок формату А4;
  - анотація повинна містити не більше 2000 символів з пробілами, українською та
  англійською мовами;
  - ключові слова, не більше 10, наводяться, українською та англійською мовами;
  - шрифт: Times New Roman, 12 пт, інтервал 1.0;
  - береги: нагорі – 25 мм, унизу – 30 мм, зліва – 25 мм, справа – 15 мм.
  - формат файлу: .doc (Ms Word);
  - малюнки, графіки та схеми мають бути вставлені в документ у вигляді графічних об’єктів;
  - формули оформлюються у редакторі MathType Equation;
  - відступ абзацу: 0,6.

  Правила оформлення бібліографії 
  - НАЗВА РОБОТИ – відцентрово, шрифт напівжирний, літери заголовні;
  - Ім’я та ПРІЗВИЩЕ автора (-ів) – відцентрово під назвою роботи, шрифт напівжирний;
  - назва установи, до якої належить автор – відцентрово під ПІП, шрифт курсивний;
  - поштова адреса установи – відцентрово під назвою, шрифт звичайний;
  - контактна електронна адреса автора (авторів) – відцентрово під поштовою адресою, шрифт
  звичайний (для кількох авторів вказується лише одна електронна адреса);
  - текст анотації та ключові слова мовою матеріалів, курсивом.

  На окремій сторінці наводять бібліографічні дані, анотацію та ключові слова іншою офіційною
  мовою конференції, а також код ORCID (учасники, які не мають вказаного ідентифікатора можуть
  безкоштовно оформити його за посиланням).

  УВАГА: матеріали доповідей, оформлені неналежним чином, розглядатись Оргкомітетом не будуть!

  Читати більше про Приклад оформлення матеріалів конференції