Системний аналіз планованої діяльності підприємства деревообробної промисловості розташованого в с. Городок, Рівненської області у контексті норм закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Автор(и)

  • Дмитро Стефанишин Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України , Україна
  • Василь Корбутяк Національний університет водного господарства та природокористування, Україна
  • Даніель Бенатов

DOI:

https://doi.org/10.20535/EHS.2021.232698

Ключові слова:

альтернатива, екологічна та соціальна безпека, оцінка впливу на довкілля, планована діяльність

Анотація

Наразі питання соціальної стабільності та збереження якості довкілля, подолання екологічно-конфліктних ситуацій на основі пошуку прийнятних екологічно безпечних альтернатив з врахуванням різних, зачасти протилежних або ж антагоністичних,  критеріїв стали такими ж важливими для сучасного суспільства, як і отримувані економічні чи соціально-економічні вигоди від використання природних ресурсів.

Незважаючи на те, що інженери та екологи відіграють важливу роль в процесі прийняття рішень, що стосуються потенційно небезпечної для довкілля, життя і здоров’я людей діяльності, наразі саме посадовці та політичні діячі мають відповідати за ці рішення, забезпечуючи досягнення компромісу між різними суспільними інтересами. Водночас зростає не тільки роль управлінських рішень, що стосуються довкілля, а і їх складність, яка потребує участі в прийнятті рішень більшої кількості зацікавлених осіб.

Прийнятий в 2017 р. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» встановив чіткі правові та організаційні засади і відкрив нові можливості для проведення екологічної експертизи та регулювання господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з залученням в процеси прийняття рішень широкої громадськості. Втім, на заваді практичній реалізації Закону, і, відповідно, прийняттю об’єктивних рішень щодо планованої діяльності уповноваженими органами державної влади на основі належної екологічної експертизи планів та проектів, що можуть шкодити довкіллю, часто стоять недостатня якість та нерелевантність оцінок впливу на довкілля планованої діяльності.

Основною задачею проведених нами досліджень був аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності в с. Городок, Рівненського району, Рівненської області, визначеної як «Реконструкція промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості», розробленого суб’єктом господарювання, що представляє інтереси відомої корпорації «Кроноспан». В звіті було виявлено ряд відступлень від вимог чинного Закону, недостатньо повне врахування при оцінці впливу очевидних та ймовірних небезпек для життєдіяльності місцевого населення та стану довкілля, неповноту інформації, необхідної для обґрунтування об’єктивних висновків, а також деякі дискусійні оцінки щодо наслідків планованої діяльності та інші недоліки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Номер

Розділ

Розділ 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки