Біоіндикація забруднення паркових екосистем міста Києва важкими металами

Автор(и)

  • Ірина Кураєва Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Україна
  • Тетяна Кошлякова Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Україна
  • Катерина Вовк Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Україна
  • Катерина Злобіна Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Україна
  • Людмила Лемеш Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/EHS.2021.232749

Ключові слова:

біоіндикація, біологічне поглинання, паркові екосистеми, важкі метали, Taraxacum officinale Wigg., Tilia cordata Mill

Анотація

Наведено результати досліджень щодо впливу міського середовища на компоненти довкілля паркових екосистем Києва. Серед представників рослинності як індикаційних видів обрано Taraxacum officinale Wigg. (кульбабу лікарську) та Tilia cordata Mill. (липу серцелисту). Здійснено вимірювання вмісту важких металів (Cu, Pb, Zn, Ni, Mn, Cr та Cd) у зразках ґрунту та листя рослин у межах екосистем парків "Феофанія", Київського політехнічного інституту, Маріїнського, імені Пушкіна та "Нивки". Найвищий рівень забруднення ґрунтів важкими металами виявлено в межах майданчиків парків, розташованих поблизу автомобільних доріг і зупинок громадського транспорту. Найзабрудненішим парком виявився Політехнічний, а найменш забрудненим — "Феофанія". Високі рівні металів, виявлених у зразках ґрунту, не завжди збігалися з їх найвищими рівнями в біомасі листя досліджуваних рослин. З’ясовано, що за фітотоксикологічною класифікацією металів за коефіцієнтом біологічного поглинання (КБП) рослинами у межах досліджуваних паркових екосистем міста Києва Cu, Pb, Zn, Ni, Mn та Cr становлять переважно елементи низького поглинання (ІV класу небезпеки) за винятком Маріїнського парку, в межах якого Zn, за величиною КБП, належить до елементів помірного поглинання (ІІІ клас небезпеки). Отримані авторами ряди інтенсивності біологічного поглинання металів рослинами показали достатньо широкий діапазон для різних паркових екосистем, що підтверджує принцип екологічної конгруентності (відповідності), згідно з якою живі складові досліджених екосистем виробили відповідне пристосування, скоординоване абіотичним середовищем. Отримані авторами результати підтвердили необхідність залучення біогеохімічних даних для екологічної оцінки міського середовища та ранньої діагностики негативних змін, коли у рослинах ще не проявилися морфологічні та анатомічні відхилення від норми.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20