Ефективність знекиснення води на залізовмісткому редокситі

Автор(и)

  • Андрій Голяка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Микола Гомеля Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/EHS.2021.233206

Ключові слова:

корозія, киснева деполяризація, знекиснення води, редоксит, натрій-катіонування, знезалізнення води, фільтрування, іонний обмін

Анотація

Експеримент для визначення ефективності залізовмісних окислювачів на ефективність розкислення води. В ході дослідження була визначена залежність ефективності розкислення води від швидкості фільтрації. Швидкість фільтрації варіювалась в межах від 5 до 25 миль / год. Визначали залишковий вміст кисню та вміст розчиненого заліза у воді. Було показано, що зі збільшенням швидкості фільтрації в цих межах залишкова концентрація кисню зростає з 0,1-0,2 мг / дм3 до 0,9-1,0 мг / дм3. Залишковий вміст кисню залежить не тільки від швидкості фільтрації, але і від реакції середовища. Збільшення залишкової концентрації кисню із збільшенням рН середовища з 6,7 до 10,0. Залишковий вміст заліза мало залежить від швидкості фільтрації та реакційного середовища і у всіх випадках не перевищував 0,2 мг / дм3. У цій роботі розчинення заліза загалом визначалося попередньою підготовкою до роботи залізовмісного окислювально-відновного речовини.

При використанні в схемі установки, крім колони з залізовмісним редокситом, також колони з катіонообмінною смолою в натрієвій формі – відзначалось майже повне видалення іонів заліза з води та пом'якшення водопровідної води. У випадку з катіонованою водою натрію повне видалення заліза з води спостерігатиметься протягом тривалого часу, враховуючи низьку концентрацію іонів заліза у воді та високу ємність катіоніту в іонах заліза. Крім того, сорбовані іони заліза (II) на катіоніті окислюються залишками кисню до заліза (III). Останні при підвищеному рН гідролізуються, що є причиною відновлення ємності та катіонообмінної смоли двовалентними катіонами заліза.

У тому випадку, коли після колони із залізовмісним редокситом використовували аніонообмінну смолу у сульфітній формі, було досягнуто повного вилучення кисню з води. Враховуючи, що концентрація кисню у воді із застосуванням залізовмісного композиту зменшилася в 10-40 разів, навантаження на аніонообмінний матеріал зменшиться пропорційно, а це означає, що тривалість циклу запропонованого фільтра зросте в такій же пропорції.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20