Лісові пожежі, як фактор екологічної небезпеки (геохімічний аспект)

Автор(и)

  • Наталія Крюченко Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Україна
  • Едуард Жовинський Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/EHS.2021.233416

Ключові слова:

лісова пожежа, ґрунт, хімічні елементи, фізико-хімічні умови

Анотація

Наведено результати досліджень впливу низової пожежі на перерозподіл елементів (Hg, As, Ba, Mg, Mn, Мо, Cd, Со, Cr, Cu, Pb, Zn, V, Ni) у дерново-підзолистих ґрунтах соснового лісу Полісся. Ґрунтові зразки містять в собі як рослинні, так і мінеральні компоненти. Мінеральна частина при низовій пожежі (400‒600 °С) не може зазнати будь-яких кардинальних змін, але рослинні компоненти перетворюються в золу і сажу, а це спричиняє підвищення значень рН ґрунтів. Висока порогова температура кипіння нечутливих елементів передбачає їх накопичення в ґрунті, тоді як чутливі і помірно чутливі легко випаровуються з органічної речовини при пожежі.

Визначено, що на фоновій ділянці рН грунтів становило 4,2‒5,5, тоді як після пожежі – 5,5‒7,2. За допомогою термодинамічних розрахунків умов рівноваги природної системи "тверда фаза – розчин" нами було розраховано значення рН грунтів, за якими надходження металів до рослин буде оптимальним. Зі зміною фізико-хімічних показників ґрунтового покриву пов'язано і різну поведінку окремих елементів. За результатами термодинамічного моделювання встановлено, що при значенні рН 5,5 ґрунту цинк мігрує у формі вільних іонів і є доступним для рослин (до пожежі), а вже при 6 (після пожежі) переважає карбонатна форма, що робить елемент менш доступним. Ця ж залежність характерна і для інших металів – зі збільшенням значень рН ступінь доступності їх до рослин зменшується. Визначено ступінь накопичення чи розсіювання хімічних елементів після пожежі. Встановлено групу металів, вміст яких виявився на 20% більший, ніж на фоновій ділянці‒  Ba, Ni, Co, Cu, V, Cr , та  біля 5 % ‒ Pb, Mo, Mg; ґрунти збідніли – Cd, Hg ( більше 20 %) та Zn, Mo, As (5‒10 %). Зроблено висновок, що лісові пожежі можуть змінювати фізико-хімічні умови ґрунтів, внаслідок чого буде змінюватися рослинність, що може привести до локальної зміни екосистеми в цілому.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20