ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ РОЗЧИНІВ ТРАВЛЕННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ОСАДУ ЗАДАНОГО СКЛАДУ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Микола ЯЦКОВ Національний університет водного господарства та природокористування, ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП", Україна https://orcid.org/0000-0002-6231-6583
  • Наталія КОРЧИК Національний університет водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0003-4919-6510
  • Надія БУДЕНКОВА Національний університет водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0003-2176-3405
  • Оксана МИСІНА Національний університет водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0003-2556-0947

DOI:

https://doi.org/10.20535/EHS2710-3315.2024.303733

Ключові слова:

розчини травлення , регенерація , параметри , осад заданого складу

Анотація

Представлені результати досліджень щодо можливості отримання осадів заданого складу та зменшення витрат хімічних реагентів у порівнянні з традиційними схемами очищення. Показано систематизацію елементів технологічної схеми, що передбачає очищення концентрованих стічних вод ділянки травлення в комбінованих системах з отриманням осадів заданого складу і є основою для реалізації ресурсозберігаючої технології. Встановлені параметри стану (рН=3‒4, Еh=+0,3‒+0,33 В і rH2=16,3–19,38 В) та технологічні параметри (ступінь вилучення феруму ψ=0,8, витрата реагенту (від стехіометричної норми) В=0,8). Такі параметри забезпечують належні умови окиснення органічних сполук та їх співосадження з нерозчинними гідроксосполуками феруму (максимальний ступінь вилучення органічних домішок складає 86 %). В результаті досліджень очищення концентрованих ферумовмісних стічних вод отриманий осад, готовий для подальшої утилізації шляхом переробки. Цей осад за складом відповідає природному мінералу лімоніту FeOOH (Fe2O3.nH2O) і утворюється при значеннях рН від 3,5 до 7,5 із значенням rH2 від 26 В до 21 В та при технологічних параметрах регенерації рН=4,0–4,6; rH2 =23,34–32,25 В.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14