2024: Матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство" (5 червня 2024 р., м. Київ, Україна)

					##issue.viewIssueIdentification##

Матеріали XХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (5 червня 2024 р., м. Київ, Україна) / Укладач Д. Е. Бенатов. — К.: Київський політехнічний інтитут ім. Ігоря Сікорського, 2024. —  с.

Збірка містить статті, присвячені питанням розробки та впровадження безвідходних технологій, очистки природних та стічних вод від забруднень антропогенного характеру, знешкодження газових викидів, рекуперації промислових відходів; розробки, проектування та впровадження екологічно чистих технологій та обладнання, екологічного моніторингу, екології популяції,  охорони рослинного та тваринного світу, впливу стану навколишнього середовища на здоров’я населення, застосування методів математичного моделювання та прогнозування у промисловій екології, а також управлінським, соціально-економічним і правовим аспектам раціонального природокористування та екологічної безпеки.

Для студентів, аспірантів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами захисту навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Подані матеріали пройшли рецензування проте публікуються без літературного редагування.

Підготовлено до публікації та опубліковано за підтримки Патентного бюро "Др. Еміл Бенатов та Партнери".

Спонсор конференції —  компанія "БТУ".

ISSN (Online) 2710-3315

Опубліковано: 2024-06-14

Розділ 1. Загальна екологія

Розділ 2. Техноекологія

Розділ 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки