ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ СТІЙКОСТІ СИРОВАТКОВИХ БІЛКІВ У СИСТЕМАХ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МОЛОЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Микола ЯЦКОВ ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП", Національний університет водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0002-6231-6583
  • Наталія КОРЧИК ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП", Національний університет водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0003-4919-6510
  • Володимир БЕСЕДЮК Національний університет водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0002-0759-496X
  • Захар МАЛЕЦЬКИЙ Норвезький університет наук про життя, Норвегія https://orcid.org/0000-0002-1356-3588

DOI:

https://doi.org/10.20535/EHS2710-3315.2024.304109

Ключові слова:

молочна сироватка, сироваткові білки, йони стабілізатори, буферна дія, буферна інтенсивність, системи очищення стічних вод

Анотація

В роботі досліджено зміни протолітичної дії в процесах дестабілізації/стабілізації сироваткових білків у системах очищення стічних вод молочних підриємств шляхом зміни концентрацій йонів стабілізаторів Са+2 та PO43-. Встановлено, що α-Лактоальбумін (α-La) є чутливим до високих концентрацій йонів Са+2, а βв- та βс-Лактоглобуліни (β-Lg) до присутності йонів PO43- загалом. Для забезпечення вилучення цільових фракцій α-La та β-Lg необхідно вилучати йони Са+2 та PO43- відповдіно. Отримані результати можливо використовувати для наступного дослідження процесів фракційного вилучення сироваткових білків у системах очищення стічних вод, з метою їх наступної утилізації у виробництві білкових продуктів та адитивів. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14