Про журнал

Збірка містить статті, присвячені питанням розробки та впровадження безвідходних технологій, очистки природних та стічних вод від забруднень антропогенного характеру, знешкодження газових викидів, рекуперації промислових відходів; розробки, проектування та впровадження екологічно чистих технологій та обладнання, екологічного моніторингу, екології популяції, охорони рослинного та тваринного світу, впливу стану навколишнього середовища на здоров’я населення, застосування методів математичного моделювання та прогнозування у промисловій екології, а також  управлінським, соціально-економічним і правовим аспектам раціонального природокористування та екологічної безпеки.

Для студентів, аспірантів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами захисту навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Поточний номер

2023: ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство"
					##issue.viewIssueIdentification##

Матеріали XХIII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ, Україна, 7 грудня 2023 р.) / Укладач Д. Е. Бенатов. — К.: Київський політехнічний інтитут ім. Ігоря Сікорського, 2023. —265 с.

Збірка містить статті, присвячені питанням розробки та впровадження безвідходних технологій, очистки природних та стічних вод від забруднень антропогенного характеру, знешкодження газових викидів, рекуперації промислових відходів; розробки, проектування та впровадження екологічно чистих технологій та обладнання, екологічного моніторингу, екології популяції,  охорони рослинного та тваринного світу, впливу стану навколишнього середовища на здоров’я населення, застосування методів математичного моделювання та прогнозування у промисловій екології, а також управлінським, соціально-економічним і правовим аспектам раціонального природокористування та екологічної безпеки.

Для студентів, аспірантів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами захисту навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Усі організаційні внески учасників конференції були передані ГО «ФОРЕФРОНТ» для закупівлі обладннаня для автомобіля мобільної стоматологічної допомоги.

Цю збірку підготовлено та видано за підтримки Патентного бюро "Др. Еміл Бенатов та Партнери".

ISSN (Online) 2710-3315

Опубліковано: 2024-01-24

Розділ 1. Загальна екологія

Розділ 2. Техноекологія

Розділ 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки

Переглянути всі випуски