2021: Матеріали XХII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (20-21 травня 2021 р., м. Київ)

					##issue.viewIssueIdentification##

Збірка містить статті, присвячені питанням розробки та впровадження безвідходних технологій,  очистки природних та стічних вод від забруднень антропогенного характеру, знешкодження газових викидів, рекуперації промислових відходів; розробки, проектування та впровадження екологічно чистих технологій та обладнання, екологічного моніторингу, екології популяції,  охорони рослинного та тваринного світу, впливу стану навколишнього середовища на здоров’я населення, застосування методів математичного моделювання та прогнозування у промисловій екології, а також управлінським, соціально-економічним і правовим аспектам раціонального природокористування та екологічної безпеки. Для студентів, аспірантів, науковців і всіх, хто  цікавиться проблемами захисту навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Опубліковано: 2021-06-18

Розділ 1. Загальна екологія

Розділ 2. Техноекологія

Розділ 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки